تبلیغات
گروه مشاوران مالی و حسابداری و حسابرسی نوآوران - آئین نامه تحریر دفاتر موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم
 
گروه مشاوران مالی و حسابداری و حسابرسی نوآوران
مشتری مداری باور ماست. 33559662-024 33559661-024
درباره وبلاگ


ارتباط با نوآوران :

تلفن تماس زنجان : 33559661-024 33559662-024
شماره همراه مدیر عامل : 09127429633
شماره پیامک : 30009900096153
پست الکترونیکی : Info@Noavaranzn.Ir
کانال نوآوران در تلگرام :https://t.me/joinchat/BWhKUEJZ2u2e8F1zzUpwFA
آدرس: زنجان دروازه ارک ابتدای خیابان 17 شهریور جنب بانک ملت مجتمع حمید واحد 14

مدیر وبلاگ : نوآوران زنجان
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
موسسه حسابداری و حسابرسی در زنجان گزارش حسابرسی در زنجان آموزش حسابداری عملی در زنجان مشاوره مالی و مالیاتی در زنجان شرکت حسابداری در زنجان شرکت حسابرسی در زنجان خدمات مالی در زنجان خدمات حسابرسی در زنجان خدمات حسابداری در زنجان حسابداران زنجان آموزش نرم افزارهای حسابداری در زنجان حسابداری و حسابرسی در زنجان موسسه حسابرسی در زنجان حسابرسی صورت های مالی در زنجان انجمن حسابداران زنجان آموزش حسابداری در زنجان حسابداری حسابرسی اموزش اظهارنامه مالیاتی در زنجان تحریر دفاتر قانونی در زنجان تهیه اظهارنامه مالیاتی در زنجان کارآموزی حسابداری در زنجان تهیه صورت های مالی حسابرسی شده در زنجان انجمن صنفی حسابداران زنجان حسابرسان مستقل در زنجان آموزش نرم افزار های حسابداری در زنجان مشاوران مالیاتی در زنجان شرکت حسابداری نوآوران اظهار نامه مالیاتی اظهار نامه ارزش افزوده معاملات فصلی لیست بیمه مالیات حقوق انجمن صنفی حسابدارن زنجان
آیین نامه مربوط به روشهای نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورتهای مالی نهایی
موضوع تبصره 2 ماده 95 مصوب 27/11/1380 قانون مالیاتهای مستقیم

کلیات

ماده 1) مقررات این آیین نامه شامل مؤدیانی است که در موعد مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحیه های بعدی آن ترازنامه و حساب سود و زیان و یا حسب مورد حساب درآمد و هزینه حساب و سود و زیان خود را با رعایت مقررات مربوط تقسیم می نمایند.

تبصره – مودیان در انتخاب یکی از رویه های حسابداری براساس استانداردهای پذیرفته شده مجازند و در سالهای بعد باید همان رویه را اعمال نمایند. در صورتی که به جهات مشخصی تغییر رویه داده باشند مکلفند اثرات حاصل از تغییر رویه را بر صورتهای مالی مشخص و طی یادداشتی جداگانه پیوست اظهارنامه به اداره امور مالیاتی تسلیم نمایند.

صل اول

مشخصات دفاتر قانونی:

ماده 2) دفاتر قانونی مشمول این آیین نامه عبارت است از کلیه دفاتر روزنامه و کل اعم از مشترک یا جدا از یکدیگر و دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه) که قبل از ثبت هرگونه عملیات حسابداری در آنها، دفاتر روزنامه و کل مطابق مقررات مواد 11 و 12 قانون تجارت مصوب سال 1311 از طرف نماینده اداره ثبت اسناد و دفتر مشاغل از طرف ادارات امور مالیاتی ذیربط حسب مورد امضاء ، پلمب  و ثبت گردیده و به فارسی و با خودنویس یا خودکار تحریر شده باشد.

تبصره 1- اشتباه در شماره گذاری صفحات و همچنین اشتباهات ناشی از پملب دفاتر در مراجع مذکور موجب بی اعتباری دفاتر نخواهد بود.

تبصره 2 -  از پلمب خارج شدن یکی از دفاتر روزنامه یا کل موجب بی اعتباری دفاتر نخواهد بود، مشروط بر آنکه ضمن اعلام مراتب به اداره امور مالیاتی، اقدام به پملب مجدد دفتر مذکور شود یا پس از بستن ذیل آخرین ثبت دفتر قبلی ادامه فعالیت در دفتر پلمب شده دیگری ثبت گردد.

تبصره 3 -  ادارات امور مالیاتی موظفند فهرست دفاتر ثبت و پلمپ شده واصله از اداره ثبت اسناد و همچنین فهرست دفاتر مشاغل ثبت و امضاء شده از ناحیه خود را به ادارات مالیاتی مربوط ارسال نمایند.

ماده 3)  مودیان مشمول این آیین نامه مکلفند برای هر سال مالی، فقط از دفاتر امضاء، پلمب و ثبت شده ظرف یک سال قبل استفاده نمایند، مگر اینکه در اثناء سال بعلت تمام شدن دفاتر نیاز به دفاتر جدید باشد که دراینصورت مجاز هستند دفاتر جدید امضاء، پلمب و ثبت نمایند و با رعایت مقررات ماده 16 این آیین نامه ادامه عملیات مالی را در دفاتر جدید ثبت کنند. درج تعداد و مشخصات دفاتر ماخوذه برای استفاده در هر سال مالی، در اظهارنامه مالیاتی مربوط به آن سال الزامی است.

ماده 4) دفتر روزنامه دفتری است که اشخاص حقوقی یا حقیقی کلیه معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی خود را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری و به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت نمایند.

تبصره – نگهداری دفتر روزنامه واحد برای ثبت کلیه عملیات و یا دفاتر روزنامه متعدد برای هر بخش از عملیات مجاز است.

ماده 5)  دفتر کل دفتری است که عملیات ثبت شده در دفتر یا دفاتر روزنامه برحسب سرفصل یا کدگذاری حساب ها در صفحات مخصوص آن ثبت می شود به ترتیبی که تنظیم حساب سود و زیان و ترازنامه از آن امکان پذیر باشد.

ماده 6) دفتر مشترک روزنامه و کل دفتری است که دارای ستون هایی برای سرفصل حسابهای متفاوت باشد، به طوری که اشخاص حقوقی و حقیقی با ثبت و نگهداری دفتر مذکور برطبق اصول و ضوابط و استانداردهای حسابداری، بتوانند نتایج عملیات خود را از آن استخراج و حساب سود و زیان و ترازنامه تهیه نمایند.

ماده 7)  دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه) دفتری است که حداقل دارای ستون هایی برای درج تاریخ، شرح معاملات، درآمد ، هزینه و دارایی های قابل استهلاک باشد و معاملات مذکور به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت گردد به طوری که در پایان سال تعیین جمع درآمد و هزینه شغلی مودی و تنظیم حساب سود و زیان از آن امکان پذیر باشد.

فصل دوم

سایر دفاتر، اسناد حسابداری و مدارک حساب:

 ماده 8) دفتر معین دفتری است که برای تفکیک و مجزاساختن هریک از حسابهای دفتر کل برحسب مقتضیات و شرایط حساب ممکن است نگهداری شود. کارت های حساب اعم از آنکه بوسیله دست یا ماشین تهیه شده باشد در حکم دفاتر معین است.

ماده 9) سند حسابداری فرمی است که در آن یک یا چند مورد از معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی به حساب هایی که حسب مورد بدهکار یا بستانکار گردیده تجزیه می شود و پس از امضاء مراجع ذیصلاح مندرجات آن قابل ثبت در دفاتر می باشد.

ماده 10) مدارک حساب عبارت از مستنداتی است که بیانگر وقوع یک یا چند فعالیت یا رویداد مالی یا محاسباتی بوده و اسناد حسابداری و دفاتر بر مبنای آنها تنظیم و تحریر می گردد.

فصل سوم 

نحوه تحریر و نگهداری دفاتر قانونی:

 ماده 11) مودیانی که دفتر روزنامه و کل نگهداری می نمایند باید معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی و مودیان مجاز به نگهداری دفاتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینة9 باید هرگونه درآمد و هزینه و خرید و فروش دارایی های قابل استهلاک خود را طبق مقررات این آیین نامه حسب مورد در دفاتر مربوط ثبت کنند ولو آنکه برای نگهداری حساب ها از ماشین های الکترونیکی و کارت های حساب استفاده شود.

تبصره – در خصوص اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بند الف ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم، اشتباهات حسابداری در صورت ارائه مستندات مربوط چنانچه بر پایه استانداردهای حسابداری در دفاتر همان سال اصلاح شود به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد.

ماده 12) مودیان مجاز به نگهداری دفتر مشاغل می توانند تمام یا قسمتی از درآمد و هزینه های مشابه روزانه را تحت یک شماره ردیف در دفتر ثبت نمایند. مشروط به اینکه در ستون شرح دفتر، نوع و تعداد آنها را قید و اگر متکی به اسناد و مدارک باشد مشخصات آن را نیز در ستون مزبور درج نمایند. اقلام درآمد و هزینه و خرید وفروش دارایی های قابل استهلاک که در حدود متعارف متکی به اسناد و مدارک است، می بایست پس از ثبت در دفتر مشاغل، اسناد و مدارک مربوط به ترتیب شماره ردیف دفتر و به نحوی که برای رسیدگی ماموران تشخیص مالیات قابل استفاده باشد نگهداری گردد.

ماده 13) در مواردی که دفاتر روزنامه و کل نگهداری می شود، کلیه معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی مربوط و در موارد نگهداری دفاتر مشاغل، درآمدها و هزینه هاو خرید و فروش دارایی های قابل استهلاک باید در همان روز انجام ، حسب مورد در دفاتر روزنامه یا مشاغل ثبت گردد.

تبصره 1 – تاریخ مذکور در مدارک یا فاکتور فروش یا خرید و غیره ملاک قطعی تاخیر تحریر شناخته نمی شود و هرگاه انجام و ختم اینگونه اعمال با توجه به روش و طرز کار موسسه تابع تشریفات و طی مراحلی باشد تا موضوع آماده برای ثبت در دفتر مربوط شود. فاصله بین تاریخ فاکتور یا مدارک و روز آماده شدن آن برای ثبت در دفتر ثبت تلقی نخواهد شد.

تبصره 2 – تاخیر در تحریر عملیات در صورتی که به منظور سواستفاده نباشد تا 15 روز به تشخیص اداره امور مالیاتی و بیش از آن به تشخیص هیات 3 نفری موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/66 و اصلاحیه های بعدی به قانونی بودن دفاتر خللی وارد نخواهد کرد.

تبصره 3- در مواردی که دفاتر موضوع این آیین نامه توسط مقامات قضایی یا سایر مراجع قانونی و یا به عللی خارج از اختیار مودی از دسترس مؤدی خارج شود و صاحب دفتر از تاریخ وقوع این امر حداکثر ظرف سی روز دفاتر جدید امضاء ، پلمب و عملیات آن مدت را در دفاتر جدید ثبت کند، تاخیر ثبت عملیات در این مدت به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد.

تبصره 4- تاخثر ثبت دفاتر در مورد اشخاص حقوقی جدیدالتأسیس از تاریخ ثبت شخص حقوقی و در مورد سایر اشخاص از تاریخ شروع فعالیت تا سی روز مجاز خواهد بود.

ماده 14) کلیه عملیات ثبت شده در دفاتر روزنامه هر ماه باید حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل نقل شود.

ماده 15) اشخاص ملزم به نگهداری دفاتر روزنامه و کل که دارای شعبه هستند مکلفند با توجه به روش های حسابداری خلاصه عملیات شعبه یا شعب خود را در صورتی که دارای دفاتر پلمب شده باشند، حداکثر تا 4 ماه پس از سال مالیاتی و در غیر اینصورت کلیه معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی شعبه یا شعب خود را ظرف مهلت سی روز از تاریخ وقوع در دفتر روزنامه مرکز ثبت کنند.

ماده 16) امضاء و پلمب دفاتر ضمن سال مالی مشروط بر اینکه تا تاریخ امضاء و پلمب هیچگونه عمل مالی و پولی صورت نگرفته باشد و همچنین تاخیر امضاء پلمب تا حد مجاز مقرر در تبصره های 3 و4 ماده 13 این آیین نامه در دفتر روزنامه یا حسب مورد دفتر مشاغل و ماده 14 این آیین نامه در مورد دفتر کل، به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد.

ماده 17) مؤدیانی که از سیستم های الکترونیکی استفاده می نمایند، موظفند خلاصه عملیات داده شده به ماشین های الکترونیکی طی هر ماه را تحت سرفصل های دفتر کل حداکثر تا پایان ماه بعد در دفاتر روزنامه یا مشاغل حسب مورد ثبت نمایند. علاوه بر این منظور تسهیل رسیدگی باید دستورالعمل های نحوه کار با نرم افزارهای مالی مورد استفاده را در اختیار مأموران رسیدگی قرار دهند. ضمنا مؤدیان مذکور مکلفند هر سه ماه یکبار خلاصه عملیات داده شده به ماشین های الکترونیکی را حداکثر ۳۰ روز(۳ فصل اول) پس از پایان سه ماه و فصل آخر  همزمان با تحویل اظهارنامه به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند.

فصل چهارم

چگونگی تنظیم صورت های مالی نهایی :

ماده 18) اشخاص حقوقی و مشمولین بند (الف) ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 مکلفند صورتهای مالی نهایی خود را با رعایت استاندارد حسابداری شماره یک که از طرف مراجع ذیربط اعلام گردیده و از تاریخ 1/1/1380 لازم الاجرا می باشد، تهیه و تنظیم نمایند.

تبصره – اشخاص یاد شده مکلفند صورتهای مالی نهایی خود را براساس آخرین استاندارد حسابداری که از طرف مراجع ذیربط اعلام می شود، تهیه و تنظیم نمایند.

ماده 19) مشمولین بند (ب) ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 مکلفند حساب درآمد و هزینه سال مالی خود که حداقل نشان دهنده فروش کالا، درآمد حاصل از خدمات در ستون درآمد و خرید کالا، هزینه استهلاک دارائیها و جمع سایر هزینه ها در ستون هزینه باشد را با درج نتیجه عملیات (سود یا زیان) تهیه و تنظیم نمایند.

تبصره – مؤدیان یاد شده می توانند موجودی کالای فروش نرفته در پایان سال مای را جز اقلام هزینه سال خرید منظور نمایند.

فصل پنجم

موارد رد دفاتر

ماده 20) تخلف از تکالیف مقرر در این آیین نامه در موارد زیر موجب رد دفاتر می باشد:

1- درصورتیکه دفاتر ارائه شده از پلمب خارج شده و یا فاقد یک یا چند برگ باشد.

2- عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی در دفاتر به شرط احراز.

3- تراشیدن، پاک کردن و محو کردن مندرجات دفاتر به منظور سوء استفاده

4-  تاخیر تحریر دفاتر روزنامه و مشاغل زاید بر حد مجاز مندرج در تبصره های 2 الی 4 ماده 13 و ماده 17 و تاخیر تحریر دفتر کل زاید برحد مجاز مندرج در ماده 14 این آیین نامه.

5-  عدم ثبت عملیات شعبه یا شعب در دفاتر مرکزی طبق مقررات ماده 15 این آیین نامه

6-  در اجرای مقررات تبصره 3 ماده 13 این آیین نامه در مواردی که دفاتر مزبور به ادعای مؤدی از دسترس وی خارج شده باشد و غیراختیاری بودن موضوع مورد تایید اداره امور مالیاتی ذیربط قرار نگیرد.

7-  عدم ارائه دستورالعمل های نحوه کار با نرم افزارهای مالی مورد استفاده در مورد اشخاصی که از سیستم های الکترونیکی استفاده می نمایند.

8-  عدم تطبیق مندرجات دفاتر قانونی یا دفتر مشاغل حسب مورد که به شرح ماده 17 این آیین نامه تهیه و تنظیم گردیده با اطلاعات موجود در سیستم های الکترونیکی، در مورد اشخاصی که از سیستم های مذکور استفاده می نمایند.

9-  جای سفید گذاشتن بیش از حد معمول در دفتر روزنامه و دفتر مشاغل بمنظور سوء استفاده.

10- عدم ارائه یک یا چند جلد از دفاتر امضاء، پلمب و ثبت شده نانویس .

11- در صورتی که ثابت شود اسناد ثبت شده در ماشین های الکترونیکی ظرف مهلت های مقرر در مواد 14.13 و 17 آیین نامه (با درنظر گرفتن مقررات تبره های ماده 13) قطعی نشده باشد (هرگونه اصلاحات مربوط به عملیات و رویدادهای مالی مربوط به قبل از قطعیت اسناد باید در همان سال از طریقی ثبت های حسابداری اصلاح گردد)

12- تهیه و تنظیم صورتهای مالی بدون رعایت مقررات ماده 18 این آیین نامه برای اشخاص حقوقی و مشمولین بند الف ماده96 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380

13- اشتباه حساب حاصل از ثبت عملیات موسسه در صورتی که نسبت به اصلاح آن طبق مقررات تبصره ماده 11 این آیین نامه اقدام نشده باشد.

14- در صورتیکه مؤدیان مالیاتی حسب مورد از اوراق مخصوص ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم استفاده ننمایند.

ماده 21) هیات سه نفری حسابرسان موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم، در مواردیکه با توجه به دلایل توجیهی مؤدی و نحوه تحریر دفاتر و رعایت استانداردهای حسابداری و درجه اهمیت ایرادات مطروحه از سوی اداره امور مالیاتی و رعایت واقعیت امر، احراز نمایند که ایرادات مزبور به اعتبار دفاتر خللی وارد نمی نماید، می توانند نظر خود را مبنی بر قوبلی دفاتر و اسناد و مدارک اعلام نمایند.

این آیین نامه در اجرای تبصره (2) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 به پیشنهاد شماره 384/29-211 تاریخ 10/1/82 سازمان امور مالیاتی کشور در پنج فصل و بیست یک ماده و دوازده تبصره در تاریخ 10/1/82 به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسید و مقررات آن از اول فرودین سال 82 لازم الاجرا بوده و نسبت به اشخاص حقوقی که سال مالی آنها با سال شمسی منطبق نباشد. در مورد سال مالی که از 1/1/82 به بعد آغاز می گردد جاری بوده و نسبت به سال مالی قبل از آن مفاد آیین نامه قبلی مجری می باشد.

نوع مطلب :
برچسب ها : ماده 95 قانون مالیات های مستقیم، ایین نامه تحرییر دفاتر قانونی، روشهای نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک، چگونگی تنظیم صورتهای مالی نهایی، دانلود نحوه تحریر دفاتر، شركت حسابداری، حسابداری عملی،
لینک های مرتبط :

دوشنبه 7 مرداد 1398 01:25 ق.ظ

This is nicely said. .
canadian drugstore canadian prescriptions online canadian drugstore buy viagra online usa canada rx canadian pharmaceuticals canadian online pharmacies rated northwestpharmacy buy vistagra online safe canadian discount pharmacies in ocala fl
دوشنبه 3 تیر 1398 05:33 ق.ظ

With thanks. Great information!
cialis online nederland where do you buy cialis cialis 5 mg schweiz click now cialis from canada cialis qualitat free cialis cialis arginine interactio cialis professional yohimbe cialis wir preise no prescription cialis cheap
پنجشنبه 30 خرداد 1398 02:51 ق.ظ

Nicely put. Regards!
cialis online holland cialis rckenschmerzen cialis 5mg billiger overnight cialis tadalafil enter site 20 mg cialis cost cialis billig generic cialis pro cialis free trial ou acheter du cialis pas cher we use it cialis online store
چهارشنبه 29 خرداد 1398 10:36 ق.ظ

Superb forum posts, Thanks!
cialis from canada trusted tabled cialis softabs click here take cialis order cialis from india cialis en 24 hora cialis pills price each buy cialis sample pack cialis side effects dangers cialis daily new zealand wow cialis tadalafil 100mg
سه شنبه 28 خرداد 1398 06:13 ب.ظ

Valuable stuff. Cheers.
cialis 20mg preis cf acheter du cialis a geneve acheter du cialis a geneve generic cialis 20mg tablets the best site cialis tablets cialis diario compra cialis 20mg generic cialis tadalafil costo in farmacia cialis tadalafil generic
یکشنبه 26 خرداد 1398 04:22 ب.ظ

Whoa many of awesome tips!
we choice free trial of cialis 5 mg cialis pharmacie en ligne import cialis cuanto cuesta cialis yaho cialis for daily use only best offers cialis use cialis sicuro in linea achat cialis en itali how much does a cialis cost cialis 5 mg
یکشنبه 26 خرداد 1398 01:50 ق.ظ

Awesome forum posts. Many thanks.
recommended site cialis kanada discount cialis cialis tablets australia cialis kaufen cialis generic availability preis cialis 20mg schweiz acheter cialis meilleur pri we use it cialis online store cialis dosage free cialis
جمعه 24 خرداد 1398 09:35 ب.ظ

Helpful posts. Thanks!
cialis ahumada only best offers cialis use click now buy cialis brand cialis canada on line brand cialis nl look here cialis cheap canada we use it 50 mg cialis dose cialis kaufen cialis 100 mg 30 tablet precios de cialis generico
جمعه 24 خرداد 1398 07:26 ق.ظ

Information nicely regarded!!
how much does a cialis cost cialis sicuro in linea sublingual cialis online cialis purchasing buying cialis overnight cialis savings card cialis price thailand we choice cialis pfizer india cialis patent expiration only best offers cialis use
پنجشنبه 23 خرداد 1398 03:35 ق.ظ

Effectively spoken really! .
online prescriptions cialis safe site to buy cialis online buying cialis on internet how does cialis work cialis diario compra cialis daily reviews cialis 5mg prix female cialis no prescription generic cialis pill online cialis 20 mg cut in half
چهارشنبه 22 خرداد 1398 01:05 ب.ظ

Many thanks! Lots of tips.

fast cialis online cialis cost try it no rx cialis only best offers cialis use ou acheter du cialis pas cher cialis sale online how to purchase cialis on line buy cheap cialis in uk cialis super acti best generic drugs cialis
سه شنبه 21 خرداد 1398 10:01 ق.ظ

Really many of amazing knowledge.
cialis side effects dangers click here take cialis we choice cialis uk comprar cialis 10 espa241a click here take cialis cialis 5 mg scheda tecnica cialis billig legalidad de comprar cialis cialis taglich cialis sicuro in linea
شنبه 18 خرداد 1398 11:01 ب.ظ

Reliable stuff. Many thanks.
cialis vs viagra cialis lowest price canadian discount cialis order cialis from india cialis kaufen wo cialis therapie overnight cialis tadalafil bulk cialis cialis savings card cialis et insomni
شنبه 18 خرداد 1398 09:08 ق.ظ

Wow, amazing blog structure! How long have you ever been running a blog for? you make running a blog glance easy. The whole look of your site is fantastic, as neatly as the content material!
جمعه 17 خرداد 1398 05:14 ب.ظ

Fine stuff. Appreciate it.
cialis savings card buy cialis online legal prezzo cialis a buon mercato tadalafilo cialis 200 dollar savings card cialis tablets compare prices cialis uk low cost cialis 20mg cialis generic tadalafil buy where cheapest cialis
چهارشنبه 21 فروردین 1398 11:50 ق.ظ

Nicely put, Thanks a lot.
canada medications information canada online pharmacies medication canadian rx world pharmacy drugs for sale in uk order canadian prescriptions online northwest pharmacies mail order online pharmacies canada online pharmacies reviews no 1 canadian pharcharmy online drugstore online shopping
پنجشنبه 15 آذر 1397 11:31 ب.ظ

Superb forum posts. Regards.
cialis dose 30mg cialis 5 effetti collaterali cialis pas cher paris link for you cialis price buy cialis cheap 10 mg free generic cialis interactions for cialis when will generic cialis be available cialis et insomni cipla cialis online
چهارشنبه 14 آذر 1397 10:35 ق.ظ

You revealed that superbly.
cialis italia gratis viagra or cialis generic cialis in vietnam safe dosage for cialis cialis super acti trusted tabled cialis softabs enter site 20 mg cialis cost venta cialis en espaa only best offers 100mg cialis how does cialis work
سه شنبه 13 آذر 1397 11:07 ب.ظ

You actually said that exceptionally well.
sublingual cialis online canadian cialis generic cialis free cialis cialis generique cialis online deutschland chinese cialis 50 mg buy name brand cialis on line cialis 20mg preis cf cialis preise schweiz
سه شنبه 13 آذر 1397 12:37 ق.ظ

Incredible loads of valuable info!
generic cialis at the pharmacy rx cialis para comprar cialis cuantos mg hay cialis flussig cialis generisches kanada low dose cialis blood pressure cialis side effects dangers cialis tadalafil online cialis arginine interactio cialis 5 mg para diabeticos
دوشنبه 12 آذر 1397 12:13 ق.ظ

You said it well.
cialis dose 30mg tadalafil 5mg cialis uk next day cialis cipla best buy cialis generico in farmacia link for you cialis price cialis from canada ou trouver cialis sur le net cialis soft tabs for sale when can i take another cialis
شنبه 10 آذر 1397 11:00 ق.ظ

Amazing knowledge. Many thanks!
cialis savings card online prescriptions cialis cialis 05 cialis canada on line cialis pills tadalafil 20 mg cialis generico postepay when can i take another cialis cialis pills price each viagra cialis levitra
جمعه 9 آذر 1397 11:42 ب.ظ

Thanks! Excellent stuff.
cialis 100mg suppliers we like it cialis soft gel cialis generika cialis taglich cialis prices enter site 20 mg cialis cost we like it cialis price cialis online cialis arginine interactio how do cialis pills work
جمعه 9 آذر 1397 12:02 ب.ظ

You actually reported it wonderfully!
buy cialis online cheapest dose size of cialis cialis 20 mg generic cialis pill online comprar cialis navarr prix cialis once a da buy brand cialis cheap cialis per paypa low dose cialis blood pressure cialis generique
جمعه 9 آذر 1397 12:39 ق.ظ

Many thanks! I appreciate this!
generic cialis pro warnings for cialis canadian cialis cialis 5 mg walgreens price for cialis click here to buy cialis generic cialis soft gels cialis for sale south africa price cialis per pill we recommend cialis info
پنجشنبه 8 آذر 1397 01:17 ب.ظ

Helpful write ups. Many thanks!
acheter cialis meilleur pri cialis flussig cialis 5 mg schweiz what is cialis cialis taglich bulk cialis cialis with 2 days delivery precios de cialis generico cialis for sale in europa cialis canada on line
پنجشنبه 8 آذر 1397 12:54 ق.ظ

Regards, Loads of posts!

non 5 mg cialis generici cialis daily new zealand cialis 5mg billiger prices for cialis 50mg acquisto online cialis viagra vs cialis vs levitra look here cialis order on line how does cialis work cialis pills price each cialis 20 mg effectiveness
چهارشنبه 7 آذر 1397 12:34 ب.ظ

You made your point.
tadalafil 20mg cialis cipla best buy enter site very cheap cialis we use it 50 mg cialis dose opinioni cialis generico cialis prezzo al pubblico 200 cialis coupon effetti del cialis only best offers 100mg cialis cialis online
چهارشنبه 7 آذر 1397 12:30 ق.ظ

Excellent knowledge. Appreciate it!
callus cialis therapie tesco price cialis cialis rezeptfrei order generic cialis online free generic cialis cialis diario compra cialis sicuro in linea tadalafil tablets cialis daily new zealand
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر